THS

Céginformációk:

Cégnyilvántartási szám: 0609020816
Biztosítási kötvényszám: AHB723324511
Adószám: 24803838-2-06

Társaságunk rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ ISO/IEC 27001:2014, MSZ 28001:2008 szabványok szerinti tanúsított irányítási rendszerekkel élőerős vagyonvédelem, épület karbantartás, takarítás, magánnyomozási alkalmazási területeken.
Szolgáltatásaink vállalási díját mindig a konkrét feladat tartalma, illetve a partnereinkkel kötött, részletes munka megállapodásban rögzített szempontok szerint állapítjuk meg.
Vállalási díjunk mindig összhangban van szolgáltatásunk színvonalával.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Vagyonvédelem, Objektum őrzés, Személyvédelem, Rendezvénybiztosítás, Pénz-és értékkísérés, Folyamatos diszpécser-, készenlét-, járőr-, kivonuló szolgálat

Élőerős őrzés-és védelem területén dolgozó vezető munkatársaink magasan kvalifikált biztonsági szakemberek: állami és szakmai felsőfokú végzettséggel, akik több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a polgári biztonsági szolgáltatások területén.
Az őreink által nyújtott szolgáltatást cégünk vezetése rendszeresen ellenőrzi.
Szerződéskötésekor vagyonvédelmi veszély-, és kockázatelemzést végzünk, ennek eredményét a megbízó igényeivel összevetve alakítjuk ki az őrzési koncepciót.
Minden esetben a megbízó szempontjainak leginkább megfelelő mértékű élő erő, mechanikus, elektronikus védelmek kombinációjában a megfelelő szolgálati rend szerint. A megbízóval történő folyamatos kapcsolattartással érjük el az ideális védelmi szint, és a szolgáltatásunk színvonalának megtartását.
A személyi védelemmel foglalkozó csoportunk külön szerződés alapján végzi frekventált személyek kísérését, védelmét, rendezvényeken, lakó-és munkahelyeken.
Rendezvénybiztosítást végzünk, évente több mint 70 alkalommal. Jól felkészült munkatársaink konferenciák, nagyobb sport, kulturális, szórakoztató eseményeken vannak jelen és látják el eredményesen feladataikat.


Magánnyomozás és céginformáció

Szakembereink számottevő nyomozati gyakorlattal rendelkeznek. A törvényes előírások messzemenő figyelembevételével nyújtanak segítséget megbízóinknak valamennyi, e szakiránnyal összefüggő problémájuk megoldásához.
Nyomozócsoportunk munkatársai nem csak a megbízások teljesítésére törekszenek, hanem odafigyelnek az alkalmazott, megbízott vagyonőrök esetleges személyi és gazdasági kapcsolatrendszerére is.
Cégünk a komplex magánnyomozói szolgáltatás érdekében káresemény bekövetkezte esetén az alábbi ellenőrzéseket kínálja a kármegtérülés, kárenyhítés érdekében:
A károkozó magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás vezető tisztségviselője, tulajdonosa vagyoni helyzetének megállapítása, ingó- és ingatlan vagyontárgyainak felkutatása, közvetlen hozzátartozóik nevére átíratott vagyontárgyak felkutatása.
A káresemény során eltűnt ingóság (pl. gépkocsi, nagy értékű mezőgazdasági gép, stb.) felkutatása, hatósági lefoglaltatása, a büntetőeljárás megindításához szükséges adatok, bizonyítékok, tanúk felkutatása, a nyomozóhatósághoz benyújtandó iratok, beadványok előkészítése, igény esetén elkészítése, polgárjogi eljárás anyagainak előkészítése is módunkban áll.

Biztonságtechnika

Szakembereink az elektronikai és mechanikai védelem valamennyi alkalmazási területén vállalnak telepítést, karbantartást, egyedi berendezések és összetett biztonságtechnikai rendszerek kialakítását, üzemeltetését.

Munkavédelem


Tűzvédelem

A hatályos tűzvédelmi törvény magas szintű elvárásával összhangban és megbízóink teljes körű igényeinek megfelelve, nyújtjuk tűzvédelmi szolgáltatásunkat, mely elengedhetetlen feltétele a biztonságos üzemeltetésnek és munkavégzésnek.

Takarítás

A takarítással a megbízóink kérésének megfelelve kezdtünk el foglalkozni, hisz a takarítás is egyre inkább a bizalmi munkák közé tartozik. Szakképesített takarítóink a követelményeknek megfelelve, a megbízók teljes körű igényét figyelembe véve minőségi szolgáltatást nyújtva, a tisztább és higiénikus környezet kialakítására törekednek.

Cégünk irodája

A Dorozsmai úton

A NIVO üzletházban

A régi Baumax mellett

Irodánk

A második emeleten található